​​​​កិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការពលកម្មអន្ដរជាតិ(ILO)

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ែន សុចិត្រ នាយកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានទទួលជួបអ្នកជំនាញការ នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលបឋមលើការវិភាគប្រព័ន្ធសោធននៅកម្ពុជា

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដីចុះបំរើការងារនៅមូលដ្ឋាន

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៥ អណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដីចុះបំរើការងារនៅមូលដ្ឋាន

ព្រឹកថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ក្រុមការងារនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលបានសហការជាមួយមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្ត​ ដើម្បីធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពជូនសិទ្ធិវន្តថ្មី​ បើកប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមជូនគ្រួសារសព​ បើកប្រាក់សល់នៅក្នុងគណនី​ បើកប្រាក់គោលនយោបាយជូនអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់សព​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនសិទ្ធិវន្ដ

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដីចុះបំរើការងារនៅមូលដ្ឋាន

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

​​​​សកម្មភាពមន្រ្ដីចុះបំរើការងារនៅមូលដ្ឋាន

ដោយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ខ្ពស់​ ក្នុងការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសព​ ប្រាក់សោធនសល់ក្នុងគណនី​ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ ជូននិវត្តជន​ និងក្រុមគ្រួសារ​ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា​ ក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិល​ បានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៧ អណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញ,នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល(ប.ជ.ស.) បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំអំពីវិធី នៃការគណនាដំឡើងប្រាក់សោធស្របតាមអនុក្រឹត្យ៤១ អនក្រ.បក និងវិធីទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មី ស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក...

សកម្មភាពក្រុមការងារ ប.ជ.ស នៅខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧


សេចក្ដីជូនដំណឹង

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរ

canadaiaclida